Cung cấp Hosting

Cung cấp Hosting

WEB HOSTING LÀ GÌ?

Là một lọai hình lưu trữ trên Internet cho phép các cá nhân, tổ chức truy cập được webiste của họ thông qua World Wide Web. Web hosting được cung cấp bởi các công ty gọi là Hosting Provider. Họ cung cấp các không gian khác nhau trên cùng một máy chủ cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu lưu trữ.
Trong đó có nhiều loại Hosting với tên gọi khác nhau, Quý bạn đọc tham khảo 1 số Hosting thường gặp bên dưới nhé:

SHARED HOSTING

FREE WEB HOSTING

RESELLER HOSTING

EMAIL HOSTING

VIDEO HOSTING

IMAGE HOSTING

FILE HOSTING

WINDOWS HOSTING

 1. ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
 2. PHP & MySQL for Windows Server
 3. MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
 4. ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
 5. POP3/SMTP/Webmail
 6. FTP, HTTP File Manager
 7. Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
 8. CGI Scripting In Perl & C

LINUX HOSTING

 1. PHP, Perl, Python
 2. MySQL
 3. SSH Access
 4. Protected Directories
 5. POP3/SMTP/IMAP/Webmail
 6. FTP, HTTP File Manager
 7. FrontPage Extensions
 8. CGI-Bin

VPS HOSTING

DEDICATED SERVER

ADULT HOSTING

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline